ANA SAYFA | FOTOĞRAF ALBÜMÜ BAĞLANTILAR | İLETİŞİM

 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY'un Ansşklopedi Maddeleri ağ sayfasında bulunmaktasınız. Ağ Kümesinde bulunabilecek bilgi hatalarını ve eksikliklerini gulensoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Ansiklopedi Maddeleri

01.        Jandarma, TTA, C.XX, Fas.160 (Ankara 1972), s.499-501.
02.        Bilge Kağan, TDEA, C.I, s.430.
03.        Bilge Kağan Yazıtı, TDEA, C.I, s.430.
04.        Brahmi yazısı, TDEA, C.I, s.467.
05.        Danişmendname, TDEA, C.II, s.193-194.
06.        Dil atlası, TDEA, C.II, s.295.
07.        Divan-ı Hikmet, TDEA, C.II, s.352-356.
08.        Dîvânü Lügati't -Türk, TDEA, C.II, s.
09.       .Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki, TDEA, C.II, s.450.
10.        Gagauzlar, TDEA, C.III, s.268-270.
11.        Göç Destanı, TDEA, C.III, s.346-347.
12.        Göktürkler, TDEA,  C.III, s.352-353.
13.        Halaçlar, Halaç Türkçesi, TDEA, C.IV. s.38-39.
14.        Harezm, Harezm Sahası ve Türkçesi (Rekin Erdem'le birlikte), C.IV. s.109-111.
15.        Kamasinler, TDEA. C.V. s.129.
16.        Karaçaylar, Karaçay Türkçesi, TDEA, C.V. s.164-165.
17.        Karagaslar, TDEA, C.V. s.166-167.
18.        Karahanlılar, TDEA, C.V. s.171-174.
19.        Karay Türkleri, TDEA, C.V. s.194-195.
20.        Kazan (Dergi), TDEA, C.V. s.251.
21.        Kelile ve Dimne, TDEA, C.V. s.263-265.
22.        Kıssa-i Yusuf, TDEA, C.V. s.335-337.
23.        Zeynep Korkmaz, TDEA, C.V, s.396.
24.        Ignacz Kunos, TDEA, C.V, s.441-442.
25.        Kabus-name, (R. Ertem'le birlikte), TDEA, C.V, s.67-68.
26.        Âli, TDVİA, C.II, s.379.
27.        Destân-ı Yûsuf, TDVİA, C.IX, s.210.
28.        Edib Ahmed Yükneki, TDVİA, C.X, s.421-422.
29.        Bakırgan Kitabı, TDVİA, C.IV, s.535-536.
30.        Asya-Dil, TDVİA, C.III, s.512-513.
31.        Abdünnasır Kursavi, TDEA, C.V, s.8.
32.        Kutadgu Bilig, TDEA,  C.VI, s.16-17.
33.        Lehçe, TDEA,   C.VI, s.77-78.
34.        Lütfi (Çağatay Şairi), TDEA, C.VI, s.103.
35.        Mani Alfabesi, TDEA, C.VI, s.137-138.
36.        Mani Dini, (Maniheizm, Manesçilik, Manicilik), TDEA, C.VI, s.138.
37.        Mani Metinleri, TDEA, C.VI, s.139-140.
38.        Moğollar, Moğolca, TDEA, C.VI, s.390-393.
39.        Oğuzlar, TDEA, C.VII, s.108-109.
40.        Orhon ve Yenisey Kitabeleri, TDEA, C. VII, s.133-135.
41.        Ali Kul Gali, Yeni Türk İslam Ansiklopedisi  (örnek fas., s.52.)