ANA SAYFA | FOTOĞRAF ALBÜMÜ BAĞLANTILAR | İLETİŞİM

 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY'un Biyografiler ağ sayfasında bulunmaktasınız. Ağ Kümesinde bulunabilecek bilgi hatalarını ve eksikliklerini gulensoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

 

Biyografiler

1. Hamdullah Suphi Tanrıöver (1886-10.VI.1966), CT, Vol.II (1965),Nu.2, s. 251^252
2. Mehmet Fuad Köprülü (1890-28.VI. 1966), CT, Vol.II (1965), Nu.2, s.253-255
3. Ali Fuad Başgil (1893-17.IV. 1967), TK, S. 55 (May. 1967), s. 533-534.
4. İsmail Hami Dânişmend (1899-12.IV.1967), TK, S. 55, s. 534-535.
5. (aynı yazı). CT. Vol. IV (1967), Nu.1-2, s. 209-210.
6. Kâzım Özalp (1880-6.VU9638), CT, Vol. IV (Ankara 1967), Nu. 1-2,s. 211-212.
7. Em. Korgnl. Kâzım Özalp (1880- 6. VI. 1968), T.K. VI / 70 (Ağustos1968), (121), 809.
8. Ali Fuad Cebesoy, TK VI (1967-68), s. 256-257.
9. İsmail Hikmet Ertaylan, TK VI (1967-68), s. 196-197.
10. Fuad Uluç. TK VI (1967-68). s. 1036.
11. Prof. Dr. Mümtaz Turhan (1908-1.1.1969), TK,  S. 75 (Ocak 1969), s.244.
12. Halit Fahri Ozansoy (1891-23.II.1971),TK, S. 103 (May. 1971), s. 636-637
13. Abdulkadir İnan ve Manas Destanı, Bibliyografya-Kitap HaberleriBülteni, C.II/I (Ocak 1973), s.23-24)
14. Hacı Bayram-ı Veli, Erciyes, IV/41 (Temmuz 1981), s. 1-3.
15. Fuzulî, Erciyes IV/45 (Kasım 1981), s.13-16.
16. Kaşgarlı Mahmud, Erciyes IV/46 (Aralık 1981), s.7-10.
17. Macar Türkoloğu Ignacz Kunos'un Hayalı ve Eserleri, Erciyes V/49(Mart 1982), s. 10-11.
18. Doğumunun 60. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın Hayatı ve Eserleri, Erciyes V/50 (Nisan 1982), s.3-7.
19. Doğumunun 70. Yılı Dolayısıyla: Prof. Dr. Ahmet Temir-Hayatı ve Eserleri, Erciyes V/ 57 (Kasım 1982).