ANA SAYFA | FOTOĞRAF ALBÜMÜ BAĞLANTILAR | İLETİŞİM

 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY'un Okuttuğu Dersler ağ sayfasında bulunmaktasınız. Ağ Kümesinde bulunabilecek bilgi hatalarını ve eksikliklerini gulensoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

 

Okuttuğu Dersler

01.        Türkçenin Grameri (Türk Dil Bilgisi)
02.        Türk Dili Tarihi
03.        Eski Yazı-Osmanlıca
04.        Eski Türkçe (Göktürk, Uygur Devirleri)
05.        Orta Türkçe (Karahanlı- Hârezm Devirleri)
06.        Eski Anadolu Türkçesi
07.        Anadolu ve Rumeli Ağızları
08.        Altayistik
09.        Mongolistik
10.        Türk Halk Edebiyatı (Türk Masalları, Türk Mitolojisi, Türk Destanları)
11.        Türk Halk Bilimi (Yer ve Kişi Adları,  Türk Yemekleri, Giyim-Kuşam vb.)
12.        Çağatayca- Özbekçe
13.        Kırgızca
14.        Azerbaycan Türkçesi
15.        Türk Lehçe ve Şiveleri
16.        Tarihî Türk Kavimleri
17.        Tarihî ve Bugünkü Türk Alfabeleri
18.        Türkologlar ve Türkoloji Kuruluşları
19.        Türk Yazısının Gelişimi
20.        Türkmence