ANA SAYFA | FOTOĞRAF ALBÜMÜ BAĞLANTILAR | İLETİŞİM

 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY'un Tanıtma ve Tenkidler ağ sayfasında bulunmaktasınız. Ağ Kümesinde bulunabilecek bilgi hatalarını ve eksikliklerini gulensoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Tanıtma ve Tenkidler

1. Türkoloji Dergisi, Cilt :I. S. 1, Ankara 1965; TK, S. 36 (Ekim 1965), s.1008.
2. Aydın Oy, Atatürk Tekirdağ'da, İstanbul 1965; TK, S. 37 (Kasım1965), s. 124-125.
3. Doç. Dr, Selâhattin Olcay, Erzurum Ağzı, Ankara 1966; TK, S. 55(Mayıs 1967), s. 547.
4. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1966, C. XIV,Ankara 1967; TK, S.60 (Ekim 1967), s. 935-936.
5. Doç. Dr. Faruk K. Timurtaş. Dil Dâvası ve Ziya Gökalp, İstanbul  1965;TK, S. 40 (Nisan 1966), s. 434.
6. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara İ967: TK, S. 56(Haziran 1967), s. 631.
7. Fevziye A. Tansel, Nâmık Kemal'in Hususi Mektupları I. Ankara 1967;TK, S. 60 (Ekim 1967), s. 930.
8. Nâmık Kemal'in Hususî Mektupları H, Ankara  1969; TK,  S.  80(Haziran 1969), s. 582.
9. Doç. Dr. Hikmet Tanyu, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara 1968;TK, S. 79(Mayıs 1969), s. 522.
10. Prof. Dr. A. Afet İnan, Medeni   Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları, Ankara 1969; TK, S. 82 (Ağustos 1969), s. 805-806.
11. Köy Postası, S.300; TK, S.84 (Ekim 1969), s. 938.
12. Yılmaz Öztuna. Resimlerle 93 Harbi, İstanbul 1969; TK, S. 94 (Ağustos1970), s. 750.
13. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri. Ankara 1969; TK, S. 97 (Kasım 1970), s. 67-68.
14. Ömer Lülfi Göksel. ...ve Allah O'nu Yarattı, Ankara, 1970; TK, S. 97(Kasım 1970), s. 68.
15. M. Göktürk Uytun, Resimli Malazgirt Şiirleri, Ankara 1971; TK, S. 106 (Ağustos 1971), s. 833.
16. Doç. Dr. Ali Sevim, Malazgirt Meydan Savaşı, Ankara   1971: TK, S. 106 (Ağustos 1971), s. 833.
17. S. Karatanın, Türk Silâhla Kuvvetleri Tarihi H. Cilt Eki: Malazgirt Meydan Muharebesi, Ankara 1970; TK, S. 106 (Ağustos 1971), s. 834.
18. Faruk K. Timurtaş. Tarihî Türkiye Türkçesi Araştırmaları I, İstanbul 1972; Bibliyografya- KHIt, C.II/2 (Mart 1973), s. 45-46.
19. Muharrem Ergin, Azerî Türkçesi, İstanbul 1971; bibliyografya-KHB, C.H/2 (Mart 1973),
20. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul  1973 ; Bibliyografya-KHB, C.II/2 (Mart 1973). s. 51.
21. Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara 1971, TKAE Yayını: Bibliyografya- KHB; C.II/2 (Mart 1973 ), s. 56-58.
22. Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, İstanbul 1973; Bibliyografya KHB, C.II/3 (Mayıs 1973), s. 98-99.
23. Yahya Kemal. Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hâtıralarım, İstanbul 1973; Bibliyografya-KIIB, C.II/4 (Temmuz 1973), s. 122-123.
24. A. Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı-Reşideddin Oğuznâmesi, İstanbul 1972; Bibliyografya-KHB, C.II/5 (Eylül 1973), s. 154-155.
25. Ahmet Caferoğlu. Türk Dili   Tarihi I, İstanbul 1970;   Bibliyografya-KHB, C.II/6 (Kasını 1:973). s. 209-210.
26. L. R. Kızlasov, historiya Yujnoy Sibiri ve Srednic Veka, Uçeb. Posobiedlya stud. vuov -m., Moskval984; TK, XXVIII/329 (Eyl.1990), s. 571,
27. Erkin Alptekin, Doğu Türkistan'dan Hicretimizin 40. Yılı, Kayseri 1990; TK, XXVIII/329 (Eyl. 1990), s. 571-572.
28. Prof. Dr. Osman N. Tuna , Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi. Ankara 1990. 57 S. TDK Yayınları. TK, XXVIII/332 (Aralık 1990). s. 765.
29. Garabağ Tarihi Üzerine Mühim Bir Eser, Azerbaycan, (Ankara 1990), 39/176. s. 39; TK, XXIX/33b, s. 254-255.
30. Z. A. Makas Azerbaycan'ın Tarihî, Kültürel Coğrafyası, Ankara 1990, 60 S; Azerbaycan, (Ankaral990), 39/276, s. 40.
31. Azerî şâiri Musa Yagub'un İki Şiir Kitabı Üzerine, TK, XXVIII/321(Ocak 1990), s. 63.
32. F. S. Barutçu, Sthiramati'ııin Vasubandhu'nun Abhidharmakosasastra'sına yazdığı tefsirin Etü, tercümesi.  Abidarim kımlıg koşavarti şastirtakı çınkirtü yörüglerning kingürüsi'nden üç İTİGSİZLER, Ankara  1990.; TK, Ankara-Şubal 1991, XXIX/334, s. 127.
33. Romanya Türklerinin Sesi, KARADENİZ, TK, XXIX/333, s. 59-60.
34. Eski Türk Yazıtları Üzerine Mühim Bir Eser, Millî Folklor (Ankara 1991), C.2, S. 9, s. 46-47.
35. Moğol Tarih Yazıcılığı ve "Erdeni-yin Tobçi", TK, (Ankara-Nisan 1991), XXX/33b s. 227-229.
36. İki Dergi: TARLA ve CEM. İçel Kültürü, 8 / 34. (Temmuz 1994), s.28
37. F. Sümer'in Oğuzları Azerî Türkçesinde Yayınlandı. TK.. XXXII/ 374, (Haziran 1994), s. 381.
38. "Erciyes Dergisi" İki yüz Yaşında, Ortadoğu, 22. 9. 1994, s.2. Türk Dünyasından Yeni Basılan Üç Sözlük. TK. XXXII / 375 (Temmuz 1994), s. 447-448.