ANA SAYFA | FOTOĞRAF ALBÜMÜ BAĞLANTILAR | İLETİŞİM

 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY'un Tezler ağ sayfasında bulunmaktasınız. Ağ Kümesinde bulunabilecek bilgi hatalarını ve eksikliklerini gulensoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

 

Tezler

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:

 

Tezin Adı

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Yılı

Sayfası

1

Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları (İnceleme- Metin-Sözlük)

Ahmet BURAN

1986

333

2

Bingöl Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük)

Paki KÜÇÜKER

1988

1500

3

Karahanlıca ve Eski Anadolu Metinlerinde Deyimler ve Ata Sözleri

Ahat ÜSTÜNER

1989

283

4

Atabetü’l-Hakâyık Grameri

B. Atsız GÖKDAĞ

1989

190

5

Emirdağ / Kaçarlı Türkmenleri Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük)

Nuray AÇIKGÖZ

1989

232

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:

1

Şehrî Divanı    

Mustafa ASLAN

1990

178

2

Yarkend Ağzı

Nevzat ÖZKAN

1990

271

3

Eskişehir ve Yöresi Ağızları

Hülya PİLANCI

1991

182

4

Avşar Ağızları

Ayşen KILIÇ

1991

355

5

Bünyan ve Yöresi Ağızları

İbrahim DOĞAN

1991

140

6

Talas ve Yöresi Ağızları

Alaattin KORKMAZLAR

1991

59

7

Gemerek ve Yöresi Ağızları

Suzan S. TOKATLI

1991

87

8

Tahir Kutsi Makal’ın Hayatı Eserleri; Eserlerinde Halk Edebiyatı Motifleri                     

Namık ASLAN 

1991

122

9

İli Vilayeti Kulca- Tarançı Ağzı

Mahmut SARIKAYA

1991

245

10

Karaman ve Yöresi Ağızları

Hikmet KORAŞ

1992

317

11

Kayseri Masalları

Rasim DENİZ

1992

245

12

Bulgaristan Türklerinin Mevsim Törenleri

Ahmet TACEMEN

1992

170

13

Kayseri ve Çevresi Türküleri

Kadir ÖZDAMARLAR

1993

166

14

Akkışla ve Yöresi Ağızları

Abdullah ELGÜN

1993

213

15

Boğazlıyan’da Mani

Geleneği ve Boğazlıyan Manileri

Ahmet ÖCAL

1993

183

16

Yeşilhisar ve Yöresi Ağızları

Mustafa EKİNCİ

1993

176

17

Toros Sarıkeçilileri’nde Göçer Hayatı ve Bu Hayatın Etrafındaki Folklor                 

Hilmi DULKADİR

1993

160

18

Halk Hikâyeleri

Erdoğan ALTINKAYNAK

1993

221

19

Karslı Âşık Murat Çobanoğlu Hayatı, Sanatı ve Eserleri

Bayram DURBİLMEZ

1993

547

20

Kul Gali ve Yusuf Zeliha Kıssası

İbrahim AKIŞ

1993

296

21

Eskişehir Türkmen Ağızları

Canan İLERİ   

1993

233

22

Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası

S. Burhanettin AKBAŞ

1993

685

23

Ula ve Yöresi Ağızları 

Ali KIRLI

1994

126

24

Kaman ve Yöresi Ağızları

Feridun TEKİN

1994

293

25

Yozgat Manileri Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma

Vasfi ADİKTİ  

1994

212

26

Niğde Efsaneleri

Bayram SÖNMEZ

1994

470

27

Âşıklık Geleneğinde Söz ve Ezgi

Murat KARABULUT

1995

130

28

Ardanuç ve Yöresi Ağızları    

İ. Ethem ÖZKAN

1994

139

29

Yozgat Ağıtları Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma

Necati ŞAHİN  

1995

260

30

Sürnâme-i Hümâyun’da Folklorik unsurlar

Şeref BOYRAZ

1994

471

31

Kırşehir Halk Edebiyatı, Folklor ve Etnografyası

Mahmut SEYFELİ

1995

570

32

Taşeli Platosu Efsaneleri

Mehmet EROL 

1996

228

33

Özvatan’ın Halk Edebiyatı, Folklor ve Etnografyası

Güngör TEPELİ

1996

300

34

Türkmen Türkçesinde Cümle Yapısı

Ahmet KAYASANDIK

1998

176

35

Kırıkkale Karakeçililerinin Folkloru Halk Edebiyatı ve Etnografyası Üzerine İnceleme

Bedri ÖZÇELİK

1995

484

36

Gesi ve Yöresi Ağızları

Çiğdem ERGÜL

1998

 

37

Türkçe Öğretimi

Oktay DURUKAN

1998

 

38

Manas Destanındaki Türkiye Türkçesine Benzer Kelimeler

Hilal     KILIÇ  

1999

 

39

Gesi, Ağırnas, Mimarsinan ve Yöresi Ağızları

Fatma DELİCEOĞLU

1999

 

40

Hacıbektaş Folkloru   

Mehmet KARAASLAN  

2003

 

41 

Subaşı Köyü Ağzı (Kayseri)   

Kezban GUVCİ

2004

 

42 

Bulgaristan-Kırcali Bölgesi Türk Ağızları

Nigar ALİ

2005

 

43 

Türkçede Nazal n                   

Hülya NAZİF   

2006

 

44 

Çingiznâme Üzerine Biçim ve Cümle Bilgisi Çalışması      

İlknur AYGÜN

2006

 

 

 

 

 

 

        

                           

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ:

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:                                              

 

Tezin Adı

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Yılı

Sayfası

1

Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Ekleri

Ahmet BURAN

1989

XVII+382

2

Nevaî, Mecâlisü’n-Nefâis

Vahit    TÜRK

1990

XIII+700

3

Yadigâr-ı İbn-i Şerif (İnceleme-Metin-Sözlük-Dizin)

Paki KÜÇÜKER

1994

X+1360

 

 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:

 

Tezin Adı

 

Öğrencinin Adı Soyadı

Yılı

Sayfası

1

Posoflu Âşık Sabit Müdami, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri

Bekir S. ÖZSOY

1993

723

2

Oğuz Grubu Türk Şivelerinde Sıfat-Fiiller

B. Atsız GÖKDAĞ

1993

185

3

Battal-nâme (İnceleme-Metin-İndeks)

Burhan PAÇACIOĞLU

1993

683

4

Gagavuz Türkçesi Grameri

Nevzat ÖZKAN

1993

352

5

Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiiller

Ahat ÜSTÜNER

1993

250

6

Kırşehir ve Yöresi Ağızları

Ahmet GÜNŞEN

1994

717

7

Şah İsmail Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma

Faruk ÇOLAK

1994

295

8

Başkurt Türkçesi Grameri

Suzan S. TOKATLI

1994

273